เตา-รีด

Posted: April 29, 2006 in คำถามปัญหาโลกแตก
เรียนมาก็เยอะ (สายวิทย์ซะด้วย) แต่บางทีก็มีคำถามโง่ ๆ ผุดขึ้นมาที่ (เราเรียนมาแทบตายแต่) กลับตอบไม่ได้เป็นประจำ
 
เช่น วันนึงกำลังรีดผ้าอยู่
 
ก็(ดัน) สงสัยแวบขึ้นมาว่า เตารีดร้อน ๆ มันทำให้ผ้าเรียบมากกว่าเตารีดเย็น ๆ (อันนี้ใครก็รู้)
 
 
คำถามก็คือ ทำไมความร้อนถึงทำให้ผ้าเรียบได้ล่ะ ?
 
 
อีกคำถามที่ตามตามมาติด ๆ
 
ถ้าความร้อนทำให้ผ้าเรียบ ทำไมเวลาเราพรมน้ำ ผ้ากลับยิ่งเรียบขึ้นไปอีก ทั้ง ๆ ที่ตามหลักการแล้ว น้ำมันน่าจะไปทอนความร้อนลงนี่นา ?
 
 
 
 
ใครรู้ช่วยตอบที….. (ขอแบบโง่ ๆ อย่างผมเข้าใจง่าย ๆ นะฮะ แบบต้องดิฟ อินทีเกรท ถอดสมการขยายความมันเกินปัญญาผมไปหน่อย)
Advertisements
Comments
 1. X-i-a says:

  เด๋วเอจะตอบให้(สมมติฐาน)
   
  เวลาพรมน้ำลงไปช่ายมะ มันจะทำให้อนุภาคของผ้าเกืดการขยายตัว + ไอออนของน้ำ
  จะไปดึงดูดให้อนุภาคของผ้า เกิดการคลายพันธะออก
  แต่จิงๆแล้ว น้ำเป็นแค่ตัวคะตะเลส เท่านั้นแหละ เร่งให้ปติกิริยาเร็วขึ้น
  จากนั้นเวลาที่เราเอาเตารีดทาบลงไป จะช่วยให้น้ำนั้นระเหยเป็นไอ ทำให้เสื้อผ้าแห้งขึ้น
  เพราะว่าเราไม่ใส่เสื้ผ้าชื้นไปไหนต่อไหนกันอยู่แล้ว
  และเตารีดที่ทาบไปจะช่วยจัดเรียงโมเลกุลใหม่ให้เรียงตามลำดับ
   
  เหอๆ
  เออ เนอะ ก็น่ารู้เหมือนกันนะ
  มีหลายๆสิ่งที่แบบใกล้ตัวแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะ
  คิดไม่ถึงเลย

 2. wimolwan says:

  อ่าเรียนวิทย์แต่โง่วิทย์เคยเห็นไหมเฮีย เพิ่งรู้ว่าท่านพี่เรียนจัลชีววิทยา อยากเรียนเหมือนกันเมื่อก่อนนะงับตอนนี้อยากเรียนคอมมากกว่าเอิ้กๆ

 3. Jang says:

  ประสาแม่บ้านนะ  เป็นระดับโมเลกุล  มิสามารถน้องเอ้ย
  เสื้อผ้าที่ใส่ นำการเส้นใยในรูปแบบต่างๆมาถัก ทอ เมื่อเราซักเสื้อผ้าหรือ หมกเสื้อผ้าหลังซัก เส้นใยก้จะบิดงอตามลักษณะแรงที่มากระทำ
  การใช้ความร้อนจากเตารีด และแรงกดที่ทาบลงไป จะเป็นการจัดเรียงเส้นใยให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ(เรียบๆ)  พี่ใช้เตารีดไอน้ำจะพบว่าการพ่นไอน้ำไปที่ผ้าที่ยับตรงๆ รอยยับจะหายไปก็จริงแต่ ผ้าก็ไม่เรียบ เพราะไม่มีแรงกดโดยตรงจากตัวเตารีด (คงเหมือนอัดขนมใส่พิมพ์ประมาณนั้นแหล่ะค่ะ) ความร้อนและแรงกดจากหน้าเตาจะทำให้เส้นใยถูกบีบและจัดเรียงตัวตามแรงกด  มันเลยเรียบ
    การพรมน้ำลงไปกรณีผ้าที่แห้งจนเส้นใยมันไม่เรียงตัวกลับมาตามรูปแบบเดิม จะทำให้เส้นใยมันคืนตัว ทีนี้ความร้อนจากเตารีดและหน้าเตา+แรงกดก็จะทำให้เส้นใยจัดเรียงตัวในรูปแบบใหม่ที่เราต้องการ
    เวลาอบผ้า  ก็จะเรียบเหมือนกัน  หลังที่เอาผ้าออกจากเครื่องอบ ถ้ารีบพับเลยไม่หมกไว้ก็จะค่อนข้างเรียบ พี่เอาใส่ไม้แขวนมันจะไม่ยับเลย  แต่ผิวของผ้าก็จะไม่เรียบกริบมันจะพองๆ เท่ากลับว่ามันสามารถคืนกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ถูกผลิตมาได้ส่วนหนึ่ง( ถ้าเอาไปรีดอีกก็จะใช้เวลาในการรีดลดลง)
  สรุปน้ำจะทำให้เส้นใยของผ้าพองตัวขึ้น และความร้อนจะทำให้เส้นใยเรียงตัวหดกลับในรูปแบบที่เราจะจัดเรียงใหม่
  ปล.เวลาตากผ้าเช็ดตัวเหมือนกัน  ถ้าซักแล้วบิดตาก  ผ้าแห้งแล้วจะแข็งๆ เส้นใยที่ถักจะฟีบๆแข็งๆ เป็นไปตามแรงถ่วงของน้ำที่ถูกซึมซับไว้ในใยผ้า
  แต่ถ้าตากโดยการปั่นหมาด ก็จะพองฟูขึ้นมานิดนึง เนื่องจากน้ำที่ซึมซับไว้ลดลงเส้นใยก็จะพองตัวและคงสภาพจนน้ำระเหยไปหมด
  แต่ถ้าอบ  ความร้อน+แรงลมที่เป่าอยู่ตลอดเวลจะทำให้น้ำระเหยไปพร้อมๆกับเส้นใยที่จะพองฟูตามแรงลมที่เป่าผ่านเส้นใยตลอดเวลาทำให้ผ้านุ่ม ฟู
  แค่เรื่องผ้าผ่อน  ทำของขายได้เยอะเลยล่ะ  ก็ความสงสัย+อยากสบายของคนนี่แหละ
  ปล.2 เอ่อ…ตอบเยอะกว่าเจ้าของสเปซอีกนะคะ…หุหุ
  ปล.3 อาทิตย์หน้าจะเอาของไปฝากนะคะ  กลับมาห้าวันยังไม่เปิดกระเป๋าเลย  แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไม..ตอนนี้สาหัสเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะก้อน
  ปล.4 ผอมจังนะเรา..

 4. Mailodious³² says:

  รีดแล้วมันเรียบก้อพอแล้วน่า ^^"
   
  ตอบไม่ได้ นู๋เด็กสายศิลป์ -*-

 5. แองเจิ้ณ says:

  เออ…มันเรื่องใกล้ตัวที่๙๙.๙๙%มองข้ามนะเนี่ยะจะว่าไปแล้ว
  โหยน้าแจงสุดยอดเหอะๆๆ…แต่ก้อคงเม้นให้มากกว่านี้ไม่ได้จิงๆค่ะเพราะวิดกาย+ฟิสิกส์+เคมี+ชีวะมิถนัดเค่อะ …ถ้าถนัดคงเข้าสายวิดไปแล้วหล่ะเหอะๆๆ

 6. Ping says:

  เ อ่ อ ะ . .
   
  ค า ร ว ะ พี่ แ จ ง ด้ ว ย เ ต า รี ด   1 0   เ ค รื่ อ ง เ ล ย . .
   
  . .  .
   
  พู ด ถึ ง เ ต า รี ด
  แ อ้ เ ป็ น ค น ขี้ เ กี ย จ รี ด ผ้ า ม า ก ๆ
  โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ สื้ อ นั ก เ รี ย น เ ต รี ย ม ฯ
  ตั ว ใ ห ญ่ ม า ก . .
  แ ต่ เ ว ล า ใ ส่ ก็ โ ผ ล่ อ อ ก ม า แ ค่ นิ ด เ ดี ย ว
   
  พ่ อ ข า เ ล ย แ น ะ นำ ว่ า
  รี ด ใ ห้ เ รี ย บ . . เ ฉ พ า ะ ต ร ง ที่ ค น อื่ น เ ค้ า จ ะ เ ห็ น ก็ พ อ
  ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า . . ไ ม่ เ ห นื่ อ ย ด้ ว ย
   
  แ ล ะ เ สื้ อ ข อ ง เ ร า ทุ ก ตั ว
  ก็ จ ะ เ รี ย บ เ ฉ พ า ะ ส่ ว น ที่ โ ผ ล่ อ อ ก ม า เ ท่ า นั้ น
  ด้ ว ย ป ร ะ ก า ร ฉ ะ นี้ . .
   
   

 7. praew says:

  แพรวคิดว่านะคะ.. -*-
   
  น้ำช่วยทำให้เนื้อผ้าสามารถจัดรูปได้ง่ายขึ้น
  ส่วนความร้อนคงจะช่วยให้ผ้าคงรูป (อยู่ตัว) ได้หล่ะมั้งคะ
  ประมาณว่าคล้ายๆเวลาโปรตีนโดนความร้อนมันก็จะแข็งตัวละมั้ง – –
   
  พี่ก้อนนี่ก็ช่างคิดเนอะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s